W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), z dniem 25 maja 2018 roku P.L Tarzan wprowadza nową politykę prywatnści.
Ta strona zapisuje ciasteczka w Państwa komuterze, a narzędzia Google zapisują Państwa odwiedziny.  Dzięki temu wiemy, jak często odwiedzacie naszą stronę. Te dane pozwalają nam prowadzić działania marketingowe. Mogą one być wykorzystane do akcji remarketingowych - czyli może Wam się wyświetlić nasza reklama w jakimś portalu.
Szczegółowo polityka prywatności jest do pobrania TU
Mamy nadzieję, że nam ufacie, my dokładamy wszelkich starań by strzec Waszej prywatności.
Prosimy o zgodę na zachowanie tych danych
TAK ZGADZAM SIĘ, Wierzę, że gracie FAIR, chcę obejrzeć stronę
NIE ZGADZAM SIĘ na to, proszę o zamknięcie strony = idę do google.pl
PARKI LINOWE to wspaniała forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Każdy park linowy to system platform i przeszkód umieszczonych na linach, na których mogą bawić się dzieci jak i osoby dorosłe. Uczestnicy programów linowych uczą się opanowania, odpowiedzialności, technik utrzymania równowagi oraz przełamują barierę lęku wysokości oraz strachu.

Leszczyński Park Linowy TARZAN działa od 2009 roku. Jest jedną z najciekawszych leszczyńskich atrakcji. Lokalizacja w parku 1000 lecia przy ul. 17 stycznia w bezpośrednim sąsiedztwie leszczyńskiego mini zoo sprawia, że jest on miejscem odwiedzanym przez mieszkańców w każdy dzień zachęcający do spaceru.

Park Linowy TARZAN posiada 6 tras o zróżnicowanym stopniu trudności.
Najłatwiejsza, bezpłatna, trasa Dumbo przeznaczona jest dla małych dzieci, które uczą się koordynacji ruchowej, oraz nabywają poczucie równowagi pod nadzorem rodziców.

Do tras łatwych zaliczamy trasę Cheetah - to 65 metrowa trasa z 11 przeszkodami, dla początkujących.

Trasy średnie to Jane, Super Jane oraz Zjazdy Tyrolskie. Dwie pierwsze cechują się torami przeszkód, natomiast Zjazdy Tyrolskie to atrakcja dla osób lubiących prędkość, chcących choć przez chwilę poczuć się jak ptak.

Trasa trudna - TARZAN to wyzwanie dla wytrwałych gości parku. 388 metrów spaceru po linach z 21 przeszkodami o zróżnicowanym stopniu trudności
Godziny pracy parku podajemy w zakładce faq, a wszystkie zmiany w zakładce aktualności.
Partnerem medialnym parku linowego Tarzan jestwspółpracujemy z

POLECAMY ZAPRZYJAŹNIONĄ FIRMĘ ORGANIZUJĄCĄ ZAJĘCIA EDUKCYJNE DLA DZIECI
 
ŚRODOWISKO
 
 
Wszystkich miłośników przyrody zapewniamy, że dbamy o drzewa na których zbudowaliśmy nasz park. Bez tych drzew nie było by to możliwe więc zależy nam bardzo, aby drzewa były zdrowe i piękne.

Stosujemy zabezpieczenia chroniące korę drzew przed zniszczeniem, usuwamy chore gałęzie. Takie rozwiązania sprawdzają się także w innych krajach, gdzie przepisy ochrony przyrody są bardzo restrykcyjne. W obrębie parku linowego codziennie zbieramy śmieci i segregujemy je do recyclingu.

Dzięki nam park w którym się znajdujemy jest czystszy i jest atrakcja dla wszystkich. Przy oczyszczaniu terenu pod park linowy usunęliśmy mnóstwo śmieci i pozostałości po "zwiedzających inaczej".
Nie jesteśmy sami w parku. Oprócz nas mieszkają tam ptaki i inne zwierzęta dlatego prosimy uczestników o ciszę i dbanie o czystość. W ramach rewitalizacji parku 1000-lecia prowadzono akcję przeniesienia zwierząt z mini zoo do nowych, lepiej przystosowanych do ich potrzeb wybiegów, które znajdują się w spokojniejszej i bardziej oddalonej od hałasów ulic części parku.

Użytkownicy Parku proszeni są o niedokarmianie zwierząt, których wybiegi znajdują się na terenie obiektu.

O ile to możliwe (adrenalina ma swoje prawa) prosimy o ciche zachowanie, nie niszczenie roślinności oraz wyrzucanie odpadów do koszy na śmieci.

 
BEZPIECZEŃSTWO
 
 
Kwestia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników jest dla nas sprawą nadrzędną. Podstawową zasadą parków linowych na całym świecie jest podwójna asekuracja. Oznacza to, że uczestnik jest przypięty do liny asekuracyjnej w ciągu całego pobytu na trasie parku, nawet w momentach przechodzenia z jednej przeszkody na drugą.

Każdy uczestnik przed wejściem na trasę przechodzi krótkie szkolenie, instruktor zakłada mu uprząż asekuracyjną oraz kask. Uczestnik jest także pod stałym nadzorem obsługi parku.

Każdego roku przed rozpoczęciem sezonu Park przechodzi certyfikację bezpieczeństwa wykonywaną przez Polskie Parki Linowe. W marcu 2017 roku, po raz kolejny nasz park otrzymał certyfikację.

Budowa, sprzęt, zasady obsługi, wyszkolenie instruktorów opiera się na europejskich normach dotyczących parków linowych i przyjętych w Polsce:
•  Polski Komitet Normalizacyjny ICS 97.220.10; 97.220.40; PN-EN 15567-2,
•  EN 15567-2:2007, IDT na wniosek Komitetu Technicznego ds. Sportu i Rekreacji
•  norma europejska EN 15567-1 i 2: 2007

Wszystkie uprzęże są renomowanej firmy PETZL, są każdorazowo sprawdzane i przechodzą gruntowne przeglądy okresowe.

Wszyscy użytkownicy Parku Linowego objęci są ubezpieczeniem NNW.

 
REGULAMIN I DRUKI
 
 
DRUKI DO POBRANIA
Pliki zostaną pobrane na Państwa komputer

Zgłoszenie dla grup zorganizowanych
Zgoda dla osoby nieletniej na korzystanie z Parku Linowego
Regulamin P.L Tarzan w pdf

REGULAMIN PARKU LINOWEGO

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Nauczyciele lub opiekunowie grup zorganizowanych, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie muszą dla tych osób posiadać deklaracje zgody na używanie Parku Linowego podpisane przez
osoby uprawnione do sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej.

2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.

3. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

4. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm.

5. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.

6. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

7. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuję całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym. Ekipa parku ma prawo do zbadania trzeźwości alkomatem.

8. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.

9. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.

10. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym”:

Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku.

Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask)
• 
Wybierając się na trasę TARZAN/SUPER JANE każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania rękawiczek ochronnych, które można zakupić wraz z biletem w kasie.

Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
• 
Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
• 
Biżuterie, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów.
• 
Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
• 
Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
• 
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
• 
Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalna sytuacja jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
• 
Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
• 
Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.
• 
Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
• 
Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
• 
Jedyna dopuszczalna pozycja zjazdu jest pozycja „siedząca”.
• 
Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
• 
Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
• 
Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głowa w kierunku jazdy.
• 
Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa/słupa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
• 
Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
• 
Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
• 
Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
• 
Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu innych atrakcji parku, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
• 
W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemie.
• 
Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
• 
Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
• 
Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
• 
Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone usterki sprzętu asekuracyjnego lub elementów przeszkód, systemu asekuracyjnego należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
• 
Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
• 
Korzystając z innych atrakcji Parku Linowego tj. dmuchawiec, trampolina, trasa Dumbo osoby niepełnoletnie są wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

13. O godzinach otwarcia Parku Linowego decyduje personel w zależności od warunków atmosferycznych oraz ilości osób chcących skorzystać z atrakcji.

Jeśli na parku występują przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:
1. Asekuracja ze stalowych pętli
      • Stosować zasady przepinania ujęte wyżej oraz:
      • Karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość   pasa)

2. Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego
      •  Za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć karabinek na dół.
      • Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjna polega na wpięciu karabinka zamkiem od ciała do punktu centralnego uprzęży oznaczonego na zielono.
      • Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego.
      • Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę.

3. Urządzenie samohamowne ma udźwig do 120kg. Osoby, które ważą więcej nie mogą korzystać z atrakcji.
 
Park Linowy Tarzan oddaje do Państwa dyspozycji 6 tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Na schemacie zaznaczono:
- kolorem zielonym trasa łatwa Cheetah
- kolorem turkusowym trasa średnia Jane
- kolorem czerwonym trasa średnia Zjazdy Tyrolskie
- kolorem żółtym trasa średnia Super Jane
- kolorem czarnym trasa trudna Tarzan
Schemat nie przedstawia bezpłatnej trasy dla małych dzieci Dumbo                                                         
Trasa bardzo łatwa
długość:
ilość przeszkód:

Już wkrótce film z trasy.

Trasa łatwa
długość:
ilość przeszkód:

Już wkrótce film z trasy.
Trasa średnia
długość:
ilość przeszkód:

Już wkrótce film z trasy.

Trasa średnia
długość:
ilość przeszkód:

Już wkrótce film z trasy.

 
Trasa średnia
długość:
ilość przeszkód:

Już wkrótce film z trasy.

Trasa trudna
długość:
ilość przeszkód:

Już wkrótce film z trasy.

CENNIK USŁUG PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK WEEKENDY I ŚWIĘTA
DUMBO
dla dzieci

bezpłatnie

bezpłatnie
CHEETAH
łatwa

18 zł

25 zł
ZJAZDY TYROLSKIE
średnia

23 zł

30 zł
JANE
średnia

23 zł


30 zł
SUPER JANE
średnia

28 zł

35 zł
TARZAN
trudna

28 zł

35 zł
     
PRZEJŚCIE Z INSTRUKTOREM +25 zł +30 zł
CENY SPECJALNE    
DWIE TRASY W JEDEN DZIEŃ 40 zł 50 zł
KARNET IMIENNY 5 + 1 85 zł wykorzystanie przejścia anuluje + 1
KARNET DZIECIĘCY CHEETAH
3 przejścia

40 zł

nd
KARNET DZIECIĘCY CHEETAH
6 przejść

60 zł

nd
BILET RODZINNY 3 trasy wg cennika + 1 gratis 3 trasy wg cennika + 1 gratis
GRUPY ZORGANIZOWANE

 
Posiadamy specjalną ofertę dla grup zorganizowanych.

Zapraszamy szkoły, firmy, stowarzyszenia oraz wszelkie grupy nieformalne do spędzania czasu w naszym Parku.

Za grupę zorganizowaną uważa się każdą nie mniej niż 10 osobową grupę osób, które dokonają wcześniejszej rezerwacji terminu w parku.

Grupy takie korzystają ze specjalnej oferty cenowej w ramach której, każdy z uczestników ma możliwość 2 lub 3 krotnego skorzystania z trasy łatwej lub średniej.

OFERTA DLA GRUP LATO 2019URODZINY W TARZANIE

Zachęcamy rodziców do organizacji w naszym Parku urodzin dla dzieci w wieku +10 lat, dla których atrakcje sal zabaw "to już za mało".

Gwarantujemy bezpieczną adrenalinę, malowanie twarzy, poczęstunek zgodnie z wytycznymi rodziców.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.
 
FAQ

W jakich godzinach jest czynny Park Linowy Tarzan?

Godziny dostosowane są do warunków atmosferycznych i pór roku.

w miesiącach marzec - kwiecień, październik
przy sprzyjających warunkach pogodowych
w weekendy oraz dni świąteczne od 1200 do 1800
w dni powszednie dla grup zorganizowanych z wcześniej ustalonym terminem,
•  po wcześniejszym poinformowaniu w serwisie facebook o dostępności dla klientów indywidualnych

w miesiącach maj - czerwiec oraz wrzesień
w weekendy oraz dni świąteczne od 1200 do 1800
w dni powszednie dla grup zorganizowanych z wcześniej ustalonym terminem,
•  dla klientów indywidualnych w godzinach 1300 do 1800

w miesiącach lipiec - sierpień
7 dni w tygodniu od 1000 do 1800

Czy to na pewno bezpieczne?
Stosując się do zaleceń instruktorów oraz regulaminu parku linowego Twój pobyt i korzystanie z parku jest w pełni bezpieczny. Najistotniejszą zasadą obowiązującą w parku jest stosowanie się do zasad podwójnej asekuracji, która każdemu klientowi jest wyjaśniana przed wejściem na trasę.

Jakie obciążenie wytrzymują liny?
Liny stosowane w parkach linowych wytrzymują obciążenie do 6 ton. Urządzenia posiadają normę do 300kg.

Kiedy trasy były konserwowane i atestowane?
Corocznie, Park oraz sprzęt przechodzi szczegółową kontrolę oraz atestację bezpieczeństwa każdego urządzenia i przeszkody.

Co jeśli nie dam rady?
W Parku zawsze obecni są instruktorzy, którzy służą pomocą WSZYSTKIM korzystającym z tras. Instruktor poinstruuje Cię jak przejść trasę, lub wejdzie i razem z Tobą przejdzie odcinki, które okażą się dla Ciebie zbyt trudne.

Jeśli zasłabnę na trasie?
Na każdej zmianie obecny jest instruktor z uprawnieniami ratownika. Osoba taka posiada wiedzę i doświadczenie w bezpiecznym opuszczeniu klienta Parku na ziemię, oraz udzielenia pierwszej pomocy.

Czy Park jest ubezpieczony?
Park posiada polisy odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy w Parku zdarzył się kiedyś wypadek?
W naszym parku od początku działalności żaden z klientów korzystających z tras nie uległ poważnemu wypadkowi.

Od jakiego wieku dzieci mogą korzystać z Parku?
Z trasy Cheetah z pomocą rodziców lub instruktorów korzystają dzieci które ukończyły 3 rok życia.
Dziecko jest wstanie samodzielnie skorzystać z trasy kiedy osiąga wzrost 120 cm.
 
LEKCJA ADRENALINY

Bilet skierowany do dzieci i młodzieży uczącej się. Godzina lekcyjna adrenaliny - tak szybko 45 minut mija tylko u nas.

ZASADY
- zbierz minimum 5 osób
- zabierz ze sobą legitymację szkolną
- oraz 15 zł
- każdy z Was, jeśli nie jest pełnoletni, MUSI posiadać zgodę rodziców na korzystanie z Parku, którą możesz pobrać TU
WEJŚCIÓWKI

Promocje dnia, oraz konkursy z opustami cenowymi prowadzimy  za pośrednictwem naszego fanpage.

Serdecznie zachęcamy do obserwowania naszej strony

FANPAGE PL TARZAN
URODZINY + TARZAN

Organizujemy "odjazdowe", aktywne urodziny dla dzieci i młodzieży.

Menu ustalamy z rodzicami.

Zapewniamy nadzór nad dziećmi w trakcie korzystania z tras w parku.

Forma i atrakcje ustalane indywidualnie
cena od 30 zł/osoba

szczegóły pod nr +510 24 25 26
 

Park Linowy Tarzan

Park 1000-lecia, ul. 17 Stycznia, 64-100 Leszno

mail: info@parklinowytarzan.pl

telefon:  +48 510 24 25 26

Park czynny jest w weekendy od 12 do 19.
W okresie wakacyjnym czynne 7 dni w tygodniu.
W dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, dla grup zorganizowanych.

Parking dla autobusów znajduje się przy ul. Strzeleckiej
Przy wejściu do parku znajduje się parking tylko dla osób z uprawnieniami dla niepełnosprawnych